REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při převzetí zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. Při poškození zásilky přepravou je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno a případně s dopravcem ihned sepsat reklamaci na dopravu. O takovém poškození je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem: pneushop@makar.cz.

Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny:

Zdeněk Makar, Stará Ovčárna 46, 356 01 Sokolov

nebo na

e-mail: pneushop@makar.cz (jako předmět zprávy uveďte REKLAMACE),

to vše bez zbytečného odkladu.

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list.

Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena přepravného.

Potřebujete poradit ? REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací