Obchodní podmínky

Prodávající:
Miroslav Makar

Stará Ovčárna 46, 356 01 Sokolov, provozovna: Pneu Makar, Stará Ovčárna 2043, Sokolov

IČ: 66967775  DIČ: CZ7804122238

tel.: +420 777 001 374, e-mail: prodejna@makar.cz

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží v internetovém obchodě:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (především je nutný souhlas s obchodními podmínkami).

Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží

- platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu je až do zaplacení zakázky majetkem jeho provozovatele.

Přeprava

Zboží je přepravováno kurýrní službou FOFR, která zpravidla doručuje zboží do 24 hodin od podání. Při přepravě může dojít k poškození nebo narušení balíku, proto je každý zákazník povinen si při převzetí zásilku zkontrolovat, popřípadě sepsat s řidičem kurýrní služby protokol o poškození. O tomto záznamu nás ihned, prosím, informujte.

Ceny - viz Další informace v menu Doprava.


Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.

Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně prodejci ozmámit odstoupení od kupní smlouvy a poté zaslat zboží zpět.Zboží musí být kompletní v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. 

Žádost musí obsahovat:

- Vaši plnou adresu

- Text požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (při vrácení peněz na účet uveďte,      prosím, číslo účtu.)
- Datum a číslo objednávky

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy možné a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět, včetně balného.

Storno objednávky ze strany internetového obchodu:

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky:
a) pokud je jakýchkoliv pochyb o pravosti zadaných údajů
b) zrušení části objednávky v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
V obou případech bude kupující kontaktován telefonicky nebo e-mailem, za účelem dohody o dalším postupu.

Nepřevzetí zboží

Spotřebitel vyslovuje souhlas se skutečností, že jím odeslaná objednávka je závazná a tímto tak vznikl mezi prodávajícím a kupujícím smluvní vztah. Pokud si zákazník odeslanou objednávku nepřevezme, prodávající bude vyžadovat zaplacení nákladů vzniklých s odesláním a následným zasláním zboží zpět. 

Ochrana dat

ad Informace o zpracování osobních údajů

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu makar@makar.cz

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.